مقایسه کاهش وزن سریع و آهسته

یکی از دغدغه ها و سوالات پیرامون کاهش وزن ، مبحث سرعت کاهش وزن می باشد. به بیان ساده تر، دغدغه بسیاری از ورزشکاران و افراد این است که کدام یک از انواع کاهش وزن (سریع یا آهسته) تاثیر بهتری بر ترکیب بدنی و سلامتی دارد. در این مطالعه که توسط تیم پژوهشی ما اجرا گردید، ما دو نوع رژیم غذایی کاهش وزن را در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن بررسی و مقایسه نمودیم. این دو رژِم رژیم کاهش وزن سریع و رژیم کاهش وزن آهسته بودند. معیار کاهش وزن در مطالعه ی ما کاهش حداقل 5 درصد داز میزان وزن اولیه فرد بود. افراد گروه کاهش وزن سریع (18 نفر) این میزان کاهش وزن را در 5 هفته و افراد گروه کاهش وزن آهسته (18 نفر) این میزان کاهش وزن را در 15 هفته به پایان رساندند. در واقع میزان کاهش وزن در دو گروه یکسان اما زمان رسیدن به این میزان کاهش وزن در دو گروه متفاوت بود. شاخص های اندازه گیری شده پیش و پس از مداخله ی رژیمی اندازه گیری گردید. متغیرهای این مطالعه شامل ارزیابی های آنتروپومتریک، ترکیب بدنی، فشار خون، متابولیسم پایه و مارکرهای بیوشیمیایی (پروفایل گلایسمیک و پروفایل لیپیدی) بود.

نتایج مطالعه ی ما نشان داد که کاهش وزن سریع و آهسته هر کدام مزایای خود را درار می باشد. در واقع این که کدام رژِیم غذایی مناسب است بستگی به شرایط فرد و هدف او دارد. بر اساس این نتایج، هر دو نوع رژیم کاهش وزن سریع و آهسته باعث بهبود در شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی و همچنین شاخص های بیوشیمیایی شده اند اما کاهش وزن آهسته، چربی سوزی بیشتر و تحلیل عضلانی کمتری را نشان داد. از سوی دیگر، رژیم کاهش وزن سریع باعث بهبود بهتر در شاخص های بیوشیمیایی از جمله قند خون و چربی خون گردید. لازم به ذکر است که منظور از کاهش وزن سریع در مطالعه ی ما، کاهش وزن حدود 4 کیلوگرم در ماه بوده است. از آنجایی که کاهش وزن بیش از 4 کیلوگرم در ماه توصیه نمی شود، از نگاه علمی، کاهش وزن بیش از 4 کیلوگرم را نمی توان کاهش وزن سریع دانست.  بنابراین نمی توان نتایج این مطالعه را به رژیم های کاهش وزن سریع با بیش از 4 کیلوگرم در ماه بسط داد. جهت مطالعه متن کامل این مطالعه می توانید توسط لینک زیر به دیتابیس کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (پابمد) مراجعه نمایید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5702468/