دوره های آموزشی

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل (تهران)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

 

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل ( آنلاین)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

 

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل ( آنلاین)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

3,000,000 تومان

فعالیت ما در وب سایت

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

نماد اعتماد زرین


جهت اطلاع از زمان برگزاری دوره های آینده، شماره موبایل خود را ثبت نمایید: